Griepvirus

Elk jaar krijgen ongeveer 800.000 mensen in ons land griep. Voor de meesten blijft het bij een onschuldige week in bed. Maar, een griepepidemie eist gemiddeld duizend tot tweeduizend doden, vooral in de risicogroepen: ouderen, hart-, astma, nier en diabetespatiënten en anderen met een verminderde weerstand. Vooral dat laatste doet de vraag rijzen of de inname van vitamines helpt om de griep buiten de deur te houden. Dr. J.A.H. Eekhof, huisarts-epidemioloog van het LUMC, beantwoordt deze vraag. ‘Griep is het gevolg van een virusinfectie. Er zijn duizenden virussen die verkoudheden, luchtweginfecties, darminfecties enzovoort kunnen veroorzaken. De echte griep of influenza wordt veroorzaakt door het influenzavirus. Bij vitamines ten behoeve van mogelijke voorkoming van griep of verkoudheden hebben we het vooral over vitamine C. Over het effect van andere vitamines is eigenlijk te weinig bekend om daar iets zinvols over te zeggen. Naar het effect van vitamine C ter voorkoming en bestrijding van klachten als gevolg van virusinfecties is wel veel onderzoek gedaan. De uitkomst daarvan is dat het nemen van extra vitamine C niet helpt om griep te voorkomen.’ Eekhof duidt hier op extra vitamines, in de vorm van preparaten, zo wordt duidelijk uit zijn vervolg: ‘Het is echter wel van belang om te zorgen dat de dagelijkse maaltijden voldoende vitamines bevatten. Goede gevarieerde voeding, voldoende beweging en geestelijke ontspanning helpen de weerstand op peil te houden. Een tekort aan vitamines vergroot de kans op virusinfecties. Wanneer je zorgt dat je dagelijkse voeding voldoende vitamines bevat is het nemen van extra vitamines niet zinvol.’

Is er iets anders dat de mensen uit de risicogroep kunnen doen ter voorkoming of bestrijding van griep of een virusinfectie? Eekhof: ‘Voor mensen met een verhoogd risico is vaccinatie zeer zinvol. De griepprik verkleint bij deze kwetsbare mensen de kans op een ernstig beloop van de griep en de kans op complicaties. Overigens is bij een gevaccineerde patiënt de kans op influenza kleiner, maar niet uitgesloten. Ook beschermt de vaccinatie alleen tegen de influenzavirussen die in het vaccin zijn opgenomen en niet tegen alle andere virussen die vergelijkbare klachten kunnen veroorzaken.’ Dat laatste komt, doordat de Wereldgezondheidsorganisatie elk jaar een vaccin ontwikkelt op basis van de verwachtingen over welke virusvarianten actief zullen worden. Doordat deze varianten vaak mutaties zijn van griepvirussen van het jaar daarvoor, is men in staat de kans op nieuwe infecties te verkleinen, maar duidelijk is dat deze zo niet geheel zijn uit te sluiten.